Werken bij Waterkracht

Werken bij Waterkracht betekent werken bij een energieke onderneming. In Nederland werken momenteel >50 professionals binnen verschillende onderdelen zoals de werkplaats, kantoor, magazijn en de verkoopondersteunende taken. Momenteel is Waterkracht één van de leidende bedrijven op het gebied van hogedruk-reinigingstechnieken.


De kracht van Waterkracht

Service en technische knowhow, maar ook kwaliteit en advies staan centraal in de Waterkracht aanpak. Daarbij steunen wij op het vakmanschap van onze medewerkers. Vanzelfsprekend zorgen wij voor gerichte aanvullende opleidingen, de beste apparatuur om mee te werken en een 100% ondersteuning, maar uiteindelijk geven jouw inzet en inzicht de doorslag. Past dit bij de manier waarop jij wil werken, bekijk dan hieronder de actuele vacatures van Waterkracht.
 

Leveranciersonderzoek - HBO stage / afstudeeropdracht

Heb jij interesse om stage te lopen of af te studeren bij een toonaangevend bedrijf op het gebied van hogedrukreiniging en reinigingsoplossingen op maat? Dan is dit de mogelijkheid! Waterkracht wil graag onderzoek doen naar de onderlinge afhankelijkheid met haar leveranciers. Tijdens dit onderzoek zal jij allereerst de Kraljic Matrix invullen voor waterkracht. Hierbij is het van belang wat het afbreukrisico is per leverancier en daar waar nodig per product of productgroep. Hieruit volgt een selectie van leveranciers waarbij onderzocht kan worden hoe belangrijk Waterkracht voor deze leverancier is. Hierbij is het out-of-the-box denken van groot belang want jij zal criteria moeten gaan bedenken en moeten gaan toetsen om erachter te komen wat voor klant Waterkracht bij haar leveranciers is. Is waterkracht bijvoorbeeld (1) een A-klant die een A-product koopt van de leverancier of (2) een C-klant die een C-product koopt. 

Wanneer in kaart is gebracht wat de positie van Waterkracht is ten opzichte van de leveranciers, is de vervolgstap om deze afhankelijkheid te matchen met die van Waterkracht. In andere woorden, zijn de leveranciers even belangrijk voor Waterkracht als Waterkracht is voor leveranciers? Benut Waterkracht haar positie ten opzichte van de leverancier optimaal en hoe kan Waterkracht haar positie ten opzichte van leveranciers daar waar mogelijk verbeteren? Uiteindelijk dient dit te resulteren in een advies/aanbevelingsrapport over de inkoopstrategie van Waterkracht. 

Download hier de voledige vacature